Make your own free website on Tripod.com
ERZURUM BEDDUALARI

(Not: Erzurum şivesiyle yazılmıştır)

 • Adın gara yerden gele
 • Adın şanın galha
 • Ağzan su tökenin bulunmiya
 • Allah'ın ateşine gelesen
 • Allah dert vere, derman vermiye
 • Ayahlarin küt ola
 • Baba davun yiyesen
 • Bağırsakların bacaklaran dolana
 • Başın bata
 • Bemirat tahtasına uzanasan
 • Boğazan baba çıha
 • Boynun altında gala
 • Boyun devrile
 • Canın bedeninden ayrıla
 • Canın yana
 • Cendegin düzlüklerde gala da gurt, guş yiye
 • Cendegin eşşeginen gele
 • Cigerlerin ağzından gele
 • Cigerleren gan dola
 • Çenen gavurlar bağlasın
 • Çor içen dola
 • Davun vura
 • Delik, deşik olasan
 • Dellene, dağlara düşesen
 • Dilin, dişin kitlene
 • Duvarların altında galasan

Allah'a açılan
eller, yönelen gönüller
 • Dünya ışıği görmiyesen
 • Dört adamın omuzunda gelesen
 • Ecel teyhnesinde yüzesen
 • Eymegin atli, sen yaya olasan
 • Elin, ayağın gırıla
 • Ellerin guriya
 • Ellerin yana uzana
 • Etlerin yere töküle
 • Evinde ölmiyesen
 • Ezrayilin ohuna gelesen
 • Gapına gara kilit asıla
 • Gan gusasan
 • Garnin doymiya
 • Garnın duman dola
 • Garnındakinin heyrini görmeyesen inşallah
 • Gazandığın darı, goydugun elek ola
 • Geberesen, şişesen
 • Gözlerin avucan gele
 • Gözün kor ola
 • Gulahlaran gurşun ahsın
 • Hışıma gelesen
 • Issi yatıp, soyuh galhasan
 • İçin, dışın garara
 • İki gözün görmiye
 • İki gözden, iki dizden olasan
 • İlan(yIlan) ola yerde sürünesen
 • İtinen alamete, gurdunan gıyamete galasan
 • Kiliseye direk olasan
 • Muradın gözünde gala
 • Ohlana, mıhlanasan
 • On barmağından biri gala, oda dolama ola
 • Ölesen ağlıyanın olmiya
 • Ölün, dirin gorbagor ola
 • Piçaklar altında parçalanasan
 • Sabaha sağ çıkmayasan
 • Seni davun tuta
 • Seni yere giresen
 • Seni vurulasan
 • Seni zukgum yutasan
 • Sol bögründen vurulasan
 • Son nefeste imansız gidesen
 • Toprah basan
 • Uşahların hayrını görmiyesen
 • Uyuz ola, dırnah bulamiyasan
 • Vurucun vura
 • Yuvanda bayguslar öte
 • Zukgum yiyesen

Ana Sayfa