Make your own free website on Tripod.com

Erzurum deyimleri

Erzurum'a farklı bakış

 • Aç ile çıplak gudurgan olur
 • Aç ayı oynamaz
 • Aç goyarsan hırsız, çoh söylersen yüzsüz olur
 • Aç it merek yıkar
 • Ağanın malı gidir, hızmekerin canı
 • Ağır taş yerden kalkmaz
 • Ağır ol ki, batman gelesen
 • Ahılli düşünene kadar, deli oğluni everir
 • Allah, dağına bahar, garını verir
 • Alma masumun ahıni çıhar aheste aheste
 • Anamın aşi, tandırın başi
 • Anam sogan, babam sarmısak. Sen nerden çıhtın nöbet şekeri
 • Arli arından utanır, arsız da zanneder ki, benden gortdi
 • Arsız neden arlanır, çulda geyse sallanır
 • Arsızın yüzüne it işemiş, "nisan yağmuri yağir" demis
 • Aşşığın çigi bene, tögi bene, gongasına da ortağam
 • Ateşinde ıssınamadıh, dumanında boğulirih
 • Atlı sığar da, itli sığmaz
 • Atta garın, yiyitte burun
 • Ayı ile herele girilmez
 • Azan gul ya belasını bulur, ya da Mevla'sını
 • Başi bezeklinin, aşi tezekli olur
 • Bekarın parasını it yer, yahasıni bit
 • Ben ağa, sen ağa, inekleri kim sağa
 • Ben gız idim, o söz idi
 • Ben umaram bacımdan, bacım ölir acından
 • Bilirsen götün huyuni, niye içtin yahni suyuni
 • Bir dana bir ahırın adıni poh eder
 • Bizim gelin bizden geçir, başıni örtir, gıçıni açir
 • Borçli ölmez, rengi sararır
 • Cin olmadan adam çarpir
 • Çagrildığın yere erinme, çağrılmadığın yere görünme
 • Çarşıda mum yok, korun talaşına
 • Çayıri düz al, garıyi gız al
 • Çocuğunan etme sohbet, ya elinden, ya dilinden
 • Çöreginde çigi olan düşünür
 • Deli deliyi görende degenegini sahlar
 • Delik böyük, yama küçük
 • Dereden, tepeden su getirir
 • Dert insani mert eder
 • Deveye tikan lazim boynuni uzata
 • Dili de olmasa gargalar gözüni oyacah
 • Dünya yansa bir horum oti yanmaz
 • Dul gari böyütmesi
 • Düvürcisi garga olanin gonacagi yer çöplük başıdir
 • Eymegi ekmekciye ver, bir ekmek de üste ver
 • El eli yıkar, el de döner yüzi yıkar
 • Emim, dayım kesem, elimi sohup yesem
 • El el'in ölüsüne gülerek ağlar
 • El için yanma nara, yak çubugun, keyfin ara
 • El'de yiyen yolda acıhır
 • Er, karısıni sağlıği, karısi ise erini varlığı ile sever
 • Erken galhan yol alır, er evlenen döl alır
 • Ev danasından öküz olmaz
 • Felek kimine kürk geydirir, kimine yelek
 • Fıherenin(fukara) ahi, tahtan yendirir (indirir) şahi
 • Gari mali üst eşiktir, gidip-gelende gafan vurursan
 • Gavurgayi (Bulgurun kavrulmuş hali) ye, suyu iç, et bağla,
  hedigi (bulgurun suda haşlanmışı) ye, suyu iç, dert bağla
 • Gelin halı getirir, kendi serer kendi oturur
 • Gılda keramet olsa, geçi (keçi) evliya olurdu
 • Gün olsa kimsenin üstüne doğmaz
 • Gündüz tespih çevirmesi, gece goyun gavurmasi
 • Her horoz gendi çöplügünde öter
 • Her işi işledi, galdi fıstıği yeşil
 • Hırsız evden olanda, öküz bacadan çıhar
 • Hızmekerden ağa olan, gehveyi (kahvehane) yıkar sesinen,
  beslemeden hanım olan, gurnayı gırar tasınan
 • Horoz ölür, gözü çöplükte galır
 • İki it beraber aynı gapta yal yemez
 • İki gariya (kadına) biri, kötü gariya er'i bahane
 • İnek öldü hap kesildi, dana öldi hep kesildi
 • İt araba gölgesinde yatar, gendi gölgesi zanneder
 • İt ite, it de guyruğuna buyurir
 • İte bak, yattıği yere bak
 • İt gursaği yağ götürmez
 • İt, zorla kurda gelmez
 • İtin ahmaği odurki, pahlavadan (baklavadan) pay umar
 • Kirpi, enigini sevmiş ve "pamuğum" demiş
 • Kime can desem ona çor gelir
 • Korun (körün) istedigi iki göz, bir eyri biri düz
 • Kürt küllahi, Acem galpaği, güveç yuvarlandi buldi gapaği
 • Lafın azi uzi, çobana verme gızi, ya koyun otlatır ya da guzi(kuzu)
 • Lokma garın doyurmaz, muhabbet artırır
 • Marttan sonra ekilen darıdan, gündönümünden sonra çıhan arı'dan ve
  gocasından geç kalkan garıdan (kadından) hayır gelmez
 • Mazarattır mazarat: Duzli (tuzlu) peynir, geveze avrat, zayıf at
 • Merek yandi, sIçanlara da galmadi ya
 • Mescit yapılmadan, kor (kör) gapıyi ele aldi
 • Mezar daşı ile övünülmez
 • Misafir misafiri istemez, ev sahibi heç birini
 • Ne dügün görmüş oynamış, ne ölü görmüş aglamış
 • Ne doğrarsan aşan, o gelir gaşşığan
 • Ne yardan geçir, ne serden
 • Oğlan yiyir oyuna, çoban yiyir goyuna (koyuna) gidir
 • Oğullular (Erkek evlat sahipleri) gülse, oğulsuzların ödi patlar
 • Okka her yerde dörtyüz dirhemdir
 • Orta tarlanın tohumi
 • Ögüdü ver alana, gursağında galana
 • Ölüler de sanir ki diriler helva yiyir
 • Ölüsü ölen bir gün, delisi olan her gün ağlar
 • Öküzün inek başlısi, tarlanin ufak daşlısi makbuldür
 • Paraynan imanın kimde olduği belli degildir
 • Pisik (kedi) cigere uzanamamiş, "püf ne pis gohir" demiş
 • Peyniri sahlayan deri, gari'yi (kadın) sahlayan eridir (kocasi)
 • Ülüzgar eken fırtına biçer
 • Sağır duymaz yorarmiş
 • Sıçandan (fare) olan, dağarcık keser
 • Sofrada elin, mecliste dilin gıssa dut
 • Suya götürür, susuz getirir
 • Tas el'den, tarak el'den, hanım hamama gidir
 • Tembele iş de, sana akıl öğretsin
 • Tilki eken, kurt çıkartır
 • Ucuz etin tiridi olmaz
 • Umma, küsersen
 • Ununi elemiş, elegini asmış
 • Vakitsiz öten horozun başıni keserler
 • Yarım hekim candan, yarım hoca imandan eder
 • Yatsılik töre, o da olmiya göre
 • Yetim hırsızlığa çıhanda, ay akşamdan doğar
 • Yüz güzelligi evden hamama, huy güzelligi Erzurum'dan Şam'a
 • Yüzümün yumusaklığından donumun ağı gurumir
 • Zenginin mali, zügürdün çenesini yorarmış
 • Zor kapıdan gelende, şer (kötü) bacadan çıhar
 • Zulüm ile abad olanın ahıri (sonu) berbat olur

Ana Sayfa