Make your own free website on Tripod.com

ÖŞVANK KİLİSESİ
Üzerindeki kitabeye göre, Bagratlı Hanedanlığı döneminde
961 yılında 3. Adernese tarafından yapımı başlatılmış,
966 yılında Magistras Bagrat tarafından tamamlanmıştır.
Mimarı, Öşklü Grigor Usta'dır. Kesme taş mimarisi, iki renklı
taş tezyinatı ve figürlü süslemeleri ile ünlüdür.


Osvank Church
Accordign to the inscription on it, its contruction was started
by Adernese III in 961 and completed by Magistras Bagart in 966
daynasty. The architect is Master Grigor from Osk. It is important
for it is hewn stoned architecture, two colored stone omamentation
an figured adormments.


Foğraflar