Make your own free website on Tripod.com

SAAT KULESİ
Minarenin üst kısmındaki küfi kitabeye göre, 1124-1132 tarihleri arasında hükümdarlık yapan Saltuklu Emiri Ebu'l Muzafferiddin tarafından yaptırılmıştır. Yakınındakı Kale Mescit de bu döneme aittir.
Fotğraf: Dr. Salih Kocaoğlu

Clock tower
According to the cufic inscription on the minaret, it was built by Ebu'l Muzafferiddin, a Saltukian leader ruled beetwen 1124-1132. The castle Mosque nearby belongs to the same period.
Photograph by: Dr. Salih kocaoglu


Foğraflar