Make your own free website on Tripod.com

ÜÇKÜMBETLER
Erzurum'un merkezinde yeralan bu kümbetlerden küçük
olan ikisini kimin ve ne zaman yaptırdığı kesin olarak bilin
memektedir. İçlerinde en büyük ve farklı olanının adı
Emir Saltuk Kümbeti'dir. Sekizgen olarak yapılan bu kümbet, Saltuklu Devleti
kurucusu Emir Saltuk'a aittir. Diğerlerinin ise 13 veya 14.
asrın başlarında yapıldığı sanılmaktadır.


Uç Kumbetler
Among these tombs
Among these tombs, the acto gonal one belgonts to
Emir Saltuk, the founder of Saltukian Dynasty.
The others were built at the end of the 13th or at the begining of the 14th century.


Foğraflar