Make your own free website on Tripod.com

YAKUTİYE
Yapının batı tarafında bulunan kapısındaki
kitabeye göre, 1310 yılında Hoca cemaleddin Yakut
tarafından yaptırılmıştır. Devrinin en önemli medreseleri
arasında bulunan Yakutiye, günümüzde İslam Eserleri
Müzesi olarak kullanılmaktadır.


Yakutiye Medresesi
According to the inscription on the western door,
it was construçted by cemaleddin Yakut in 1310. It is
an outstanding example of medreses of its period.

Foğraflar