Make your own free website on Tripod.com
Yani Gara
Ayağında odun lalın, çoh yahışmış Tortum şalın
Datli sözün senin balın, ne güzelsen yani gara
Görende bir hoş oliram, seni benimsen saniram
Görmeyende de ölirem, ne güzelsen yani gara
Benden daha ey ohirsan, hanımlar gibi bahirsan
Hamaratsan, çoh ey tohirsan, ne güzelsen yani gara
Güzelligin hışır hışır, nevazil bile yahışir
Sevgim de sende sıhışir, ne güzelsen yani gara
Goni gomşi kötülesin, her görende hotulasın
Bülbül gibi gelir sesin, ne güzelsen yani gara
Huyun sordum hısımlaran, bibin demez asla gara
Ama ezen senin yaran, ne güzelsen yani gara
Ehram, çarşaf senin için, entarin var biçim biçim
Yahışir da Allah için, ne güzelsen yani gara
Gaççik bağlirsan yazmayi, sevirsen bahçe gezmeyi
Hele bacınnan azmayi, ne güzelsen yani gara
Peyde çamaşır yıhirsan, çoh endazeli sıhirsan
Bilirem işden de bıhirsan, ne güzelsen yani gara
Huysuz baban gatlaniram, o cazi anan taniram
Gardaşın gardaş saniram, ne güzelsen yani gara
Tırhıci aç yüzün görim, görim de orda ölim
Hele bir de benim bilim, ne güzelsen yani gara
Artislere benzedirem, her vahıtda dua edirem
Uyhiya sennen girirem, ne güzelsen yani gara
Mevlam'dan seni dilirem, davarlar gibi melirem
Vallah seni çoh sevirem, ne güzelsen yani gara
ZİNNUR TİRYAKİ


Şiir Sayfası